ΝΕΑ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Νέα Μοντέλα
Events
Χορηγίες
Οικονομικά Στοιχεία
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50 & ΑΝΩ»

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, καθώς και η εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων της εταιρείας μας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος της «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΙΣ ΚΡΙΣΗΣ» για επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων, του Ε.Π. ‘’ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013’’, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Θεματικός ’ξονας 2, ’ξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων», με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής – εμπορίας – υπηρεσιών.

Η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως υπεύθυνος φορέας κατάρτισης του ανωτέρου προγράμματος, και η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (ΕΛΜΕΣΥ), σαν υπεύθυνη για το σχεδιασμό – υλοποίηση & παρακολούθηση του Σχεδίου Προσαρμογής συνεργάστηκαν, με κύριο στόχο την αλλαγή & αναδιάρθρωση της επιχείρησης «Ι. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΑΕΒΕ» και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της οικονομικής κρίσης,.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα 4 εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδίασε & υλοποίησε η ΕΕΔΕ, με τίτλο:

1. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
2. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»
3. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΙ»
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
,

Η θεωρητική κατάρτιση έγινε από έμπειρους & πιστοποιημένους εισηγητές, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων & ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα αντιστοιχούσε και ανάλογη πρακτική εκπαίδευση που έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το σύνολο των υπευθύνων του προγράμματος, το οποίο πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες που καταβάλει η επιχείρησή μας για να ανταπεξέλθει εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την χώρα μας.