ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


  
Ασφάλεια Δεδομένων


Η εταιρεία Gratsias επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σεβόμενη το δικαίωμα σας για προστασία και μυστικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η παράγραφος περιγράφει ποιες πληροφορίες μπορεί να συλλέξει η Gratsias από αυτό το site και πως θα χρησιμοποιηθούν.

Η Gratsias δεν θα συγκεντρώσει οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία (όπως το όνομα, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση) εκτός κι αν εσείς τα παραχωρήσετε εκουσίως. Εάν χορηγήσετε στην Gratsias προσωπικά σας στοιχεία αυτά φυλάσσονται για λόγους προώθησης, έρευνας αγοράς, after sales services, πωλήσεων και επικοινωνίας.

Το site δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος. Για να ρυθμιστούν οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με το site, οι νόμοι της Ελλάδας θα εφαρμοστούν και τα Ελληνικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.