Φανοβαφείο


  
Φανοβαφείο

Η άριστη εκπαίδευση προσωπικού σε Ελλάδα και Γερμανία με έμφαση στη λεπτομέρεια εγγυάται άριστες υπηρεσίες επισκευών και βαφών των αυτοκινήτων.

Τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός και εγκαταστάσεις.

Συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία χρωμάτων “Dupont” για την βαφή των αυτοκινήτων.