Πρόγραμμα Ανακύκλωσης


  
Gratsias After Sales

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ VW                         ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ AUDI


Το After Sales της εταιρείας Gratsias σεβόμενο την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τον πλανήτη μας προχώρησε δυναμικά στον τομέα της ανακύκλωσης. Αχρηστα υλικά όπως παλιά λιπαντικά, φίλτρα, ελαστικά, μπαταρίες και άλλα εξαρτήματα αυτοκινήτων ανακυκλώνονται. Με τη δική σας βοήθεια και συμμετοχή εξασφαλίζουμε ότι κανένα από αυτά τα προϊόντα δεν θα συμβάλει στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

Όλα τα ελαστικά που αντικαθίστανται στα αυτοκίνητα των πελατών μας, παραδίδονται προς ανακύκλωση και δεν καταλήγουν στις   χωματερές μολύνοντας το περιβάλλον. Η εταιρεία Gratsias διαθέτει πάνω από 3 τόνους ελαστικών προς ανακύκλωση.

 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Οι παλιές μπαταρίες των οχημάτων σας παραδίδονται σε εγκεκριμένο διαχειριστή όπου ύστερα από συγκεκριμένες διαδικασίες ανακύκλωσης γίνονται πρώτες ύλες για νέα προϊόντα. Πάνω από 6 τόνους μπαταριών το χρόνο δίνονται προς ανακύκλωση.

  ΛΑΔΙΑ – ΦΙΛΤΡΑ

Με την αλλαγή λαδιών κάθε αυτοκινήτου δημιουργούνται απόβλητα 3,5 λίτρων λαδιού περίπου και ένα φίλτρο, τα οποία συλλέγονται και δίνονται προς ανακύκλωση. Κάθε χρόνο παραδίδουμε περισσότερους από 25 τόνους λιπαντικών και φίλτρων.

  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η εταιρεία Gratsias στις περισσότερες κατηγορίες των ανταλλακτικών που διαθέτει σας προσφέρει πολύ χαμηλές τιμές αν της διαθέσετε το αντίστοιχο παλιό σας ανταλλακτικό. Τα μεταχειρισμένα αυτά ανταλλακτικά παραδίδονται στις εταιρείες Volkswagen & Audi, οι οποίες τα ανακυκλώνουν και κατασκευάζουν καινούργια προϊόντα. Τα καινούργια αυτά προϊόντα είναι υψίστων προδιαγραφών και γι’ αυτό τους παρέχεται εγγύηση 2 ετών. Ο τρόπος αυτός προσφέρει οικονομία προς τον πελάτη μας και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.


Επίσης η εταιρεία Gratsias ανακυκλώνει και άλλου είδους προϊόντα, όπως μπαταρίες ηλεκτρικών συσκευών, διαλυτικά, υγρά φρένων κ.α.