Ιδιατερη προσοχ πρπει να δνετε κατ την αντικατσταση του τροχο στο δρμο. Συγκεκριμνα πρπει να δνετε μεγλη προσοχ στη στριξη του γρλου και για επιπλον ασφλεια μπορετε να τοποθετετε τη ρεζρβα κτω απ το αμξωμα. Χρησιμοποιεστε πντα το τργωνο.

Πριν ανοξετε τις πρτες ετε του οδηγο ετε των επιβατν θα πρπει να ελγχετε αν ρχεται λλο αυτοκνητο.

Μεγλο ποσοστ των μικρν ζημιν γνεται απ μικρς παραλεψεις. Μην ξεχντε ταν σταθμεετε το αυτοκνητ σας να το ασφαλζετε με χειρφρενο και να βζετε 1η ταχτητα σε ανηφρα και πισθεν σε κατηφρα. 

Στις εγκρσιες μπρες καθς και στον γκο των πραγμτων που τοποθετετε στην οροφ του αυτοκιντου πρπει να δνετε ιδιατερη προσοχ. Το υπερβολικ φορτο επηρεζει την σταθερτητα του αυτοκιντου, αυξνει την κατανλωση καυσμου και η πιθαν μετατπισ του θτει σε κνδυνο εσς και διερχμενα αυτοκνητα.

Τα παιδι θα πρπει να κθονται σε ειδικ παιδικ κθισμα μχρι την ηλικα των 4 ετν με ζνη ασφαλεας στο πσω κθισμα ταν εναι μεγαλτερα.

Φροντστε να χετε πντα μαζ σας τα εδη πρτης ανγκης που εναι γρλος, τργωνο, φαρμακεο, πυροσβεστρας για να αποφγετε κλση απ την τροχαα αλλ και την ταλαιπωρα σε περπτωση μικροατυχματος.

Ακολουθετε τις οδηγες του κατασκευαστ κατ την αντικατσταση των ελαστικν στε να χετε πντα τη μγιστη ασφλεια σε βρεγμνο αλλ και σε φθαρμνο οδστρωμα.

νας εκολος τρπος για να μεισετε τον κνδυνο ατυχματος εναι η ρθμιση των προβολων στε να μην τυφλνετε το αυτοκνητο που ρχεται απ το αντθετο ρεμα κυκλοφορας.

Σε  περπτωση ντονης χιονπτωσης φροντστε να χετε πντα μαζ σας αλυσδες ακμα και αν χετε τετρακνηση. Σε περπτωση που το χημ σας δεν επιδχεται τοποθτηση αλυσδων υπρχουν ειδικ καλμματα ελαστικν, για καλτερη επαφ με το χιονισμνο δαφος.

Για την ασφλεια των παιδιν σας ρυθμστε τις πσω πρτες να ανογουν μνο απ ξω και τα τζμια στα παρθυρα να ανογουν ως συγκεκριμνο ψος.

Η ζνη ασφαλεας σζει ζως ακμη και ταν κινεστε με χαμηλ ταχτητα παραδεγματος χριν ταν κινεστε με 30χλμ., σε περπτωση σγκρουσης το βρος του σματος ενς ανθρπου 80 κιλν πολλαπλασιζετε και φτνει τα 2,400 κιλ. Ολυμπιονκες μετ απ σκληρ προπνηση μπορον να σηκσουν περπου 250 κιλ. Δε φτνει να φορμε τη ζνη ασφαλεας πρπει επσης να χουμε σωστ θση στο κθισμα και να χουμε ρυθμσει τη ζνη μας στο σωστ ψος σε σχση με το σμα μας.

Το 82% των ατυχημτων συμβανει με ταχτητα μικρτερη των 60χλμ. αν ρα και σε λιγτερο απ 40χλμ. απ το σπτι μας. Για αυτ πρπει να φορμε πντα τη ζνη ασφαλεας ακμα και για κοντινς αποστσεις.

Πρπει να φορμε πντα τη ζνη ασφαλεας ακμα και ταν πρκειται να κινηθομε με ταχτητα 30χλμ. γιατ σε περπτωση ατυχματος εναι σαν να πφτουμε απ τον 3ο ροφο.

ταν κινομαστε σε κατοικημνη περιοχ θα πρπει να τηρομε χαμηλς ταχτητες γιατ σε περπτωση ξαφνικο εμποδου, με ταχτητα 60 χλμ χρειαζμαστε 24 μ για να φρενρουμε δεδομνου τι η ποιτητα του οδοστρματος εναι πνω απ το μσο ρο.