Μην παραβλπετε να επισκφθεστε  εξουσιοδοτημνα συνεργεα αμσως μλις δετε να ανβει η νδειξη του αερσακου λλου συστματος ασφαλεας. Πιθανν η αμλεια να οδηγσει σε ζημι μεγαλτερου κστους.

Για την επισκευ του αυτοκιντου σας επιλγετε εξουσιοδοτημνα συνεργεα. Εναι πιο εξειδικευμνα εφσον ασχολονται μνο με τη συγκεκριμνη μρκα αυτοκιντου. Γνωρζουν καλτερα τις ιδιαιτερτητες κθε μοντλου. Χρησιμοποιον γνσια ανταλλακτικ.
Επσης για την επισκευ τον λεγχο του αυτοκιντου σας επιλγετε εξουσιοδοτημνα συνεργεα που εφαρμζουν συστματα διασφλισης ISO που σας εξασφαλζει service υψηλν προδιαγραφν.

Προτιμτε τα γνσια ανταλλακτικ για το αυτοκνητ σας που εναι πιστοποιημνα απ τον κατασκευαστ συνεπς σας εξασφαλζουν ριστη εφαρμογ και μγιστη ασφλεια.

Αντ για το ειδικ υγρ καθαρισμο τζαμιν χρησιμοποιετε νερ σε συνδυασμ με καθαριστικ οικιακς χρσης, προκαλετε καυστικ φθορ στους υαλοκαθαριστρες.

Σε περπτωση που χει πσει ρετσνι στο χρμα του αυτοκιντου, συνιστται χρση ειδικο υγρο, διτι με οποιαδποτε λλη αππειρα απομκρυνσς του υπρχει κνδυνος αλλοωσης ακμα και διβρωσης του χρματος.

Για να διατηρηθε η λαμπερτητα του καινοργιου χρματος προτενουμε κρωμα κθε χρνο απ υλικ τα οποα χει επιλξει ο κατασκευαστς. Η διαδικασα αυτ προσφρει μεγαλτερη μεταπωλητικ αξα και προλαμβνει βψιμο το οποο εναι χρονοβρο και κοστζει περπου σο 10 κερματα.

Η πεση των ελαστικν θα πρπει να εναι σμφωνα με τις οδηγες του κατασκευαστ. Απκλιση αυτς οδηγε σε κνδυνο "κλαταρσματος" του ελαστικο, σε γρηγορτερη και μεγαλτερη φθορ των ελαστικν, σε μεγαλτερη κατανλωση καυσμου, σε μικρτερη ευστθεια του οχματος. Η σωστ πεση των ελαστικν συμβλλει στην νεση της οδγησης και κνει μεσες τις αντιδρσεις του τιμονιο.

Κατ την χειμεριν περοδο η πρσθεση αντιψυκτικο στο χρο πληστικς των υαλοκαθαριστρων βελτινει την ρο των υγρν, και εμποδζει την πιθαντητα καταστροφς των σωληνσεων του συστματος λγω διαστολς απ πγωμα. Η χρση αντιψυκτικο προσφρει ακμα καλτερη οραττητα σε δυσμενες καιρικς συνθκες και ειδικ στις χαμηλς θερμοκρασες, διτι υγροποιε και απομακρνει κρυσταλλσεις που χουν δημιουργηθε στο παρμπρζ.

Η εγγραμμνη πεση αρος της ρεζρβας μεινει ταλαιπωρα και καθυστρηση σε περπτωση ανγκης και αυξνει την ασφλεια και την οδηγικ συμπεριφορ κατ την περοδο της χρσης της.

Αποφεγετε να τοποθετετε αντικεμενα στο μπρελκ που χετε το κλειδ του αυτοκιντου διτι το βρος προκαλε φθορ στο διακπτη ανφλεξης.

Να καθαρζετε τις υδρορος που συνθως μαζεουν ξερ φλλα γιατ αν το νερ της βροχς δεν μπορε να φγει απ εκε υπρχει σοβαρς κνδυνος να περσει στην καμπνα του αυτοκιντου απ το σστημα θρμανσης.