Πωλήσεις επικοινωνία


Χάρτης
Πωλήσεις επικοινωνία
Service επικοινωνία
Πωλήσεις

 

Ι.Γρατσίας Α.Ε.Β.Ε. Αγ. Παρασκευή
Λ.Μεσογείων 496-8
Αγ.Παρασκευή

Τηλέφωνο επικοινωνίας για πωλήσεις VW: 210 6071023
Τηλέφωνο επικοινωνίας για πωλήσεις Audi: 210 6071028
Fax: 210 6398407

Ώρες & μέρες λειτουργίας εκθέσεων:

Δευτέρα - Παρασκευή:  9:00 - 21:00
Σάββατο:                     9:00 - 15:00